x

We use cookies to improve our website

FAQ & Algemene voorwaarden

De twee belangrijkste voorwaarden:

  1. Wij versturen binnen 24 uur je bestelling.
  2. Wij streven naar tevreden klanten. Mocht je dat desondanks niet zijn dan mag je de bestelling retourneren (binnen 14 dagen na ontvangst in originele staat) en krijg je het aankoopbedrag terug (zie artikel 6).

Effio BV
Schiekade 189 - unit 1.11
3013 BR Rotterdam
(Schieblock)
Nederland

E. info@effio.eu
T. +31(0)6 16262374

KvK nr. 2729 1516 0000
BTW nr. NL 8169.48.422.B01
Rabobank NL83RABO0117562270


ARTIKEL 1. Algemeen
1.1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 2. Prijzen
2.1 Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

ARTIKEL 3. Verzendkosten
3.1 Voor verzending van de sokken brengt Effio verzendkosten in rekening. Vanaf € 30,- rekenen wij geen verzendkosten meer in Nederland.
3.2 De hoogte van de verzendkosten bedraagt in Nederland € 3,95 voor een bestelling tot € 30,-.
3.3 Buiten Nederland gelden andere tarieven. Voor de regio Europa wordt €5,25 gerekend en voor regio wereld €9,25.
3.4 De bestelling wordt verzonden met de PostNL. Het postpakket wordt verzonden in brievenbuspakketten die door iedere genormeerde brievenbus past. Bij grotere bestellingen worden meerdere postpakketten verstuurd.

ARTIKEL 4. Betaling
4.1 Na een bestelling ontvangt je direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van je bestelling en de totale kosten, inclusief eventuele verzendkosten.
4.2 Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. je kunt betalen met:
4.3 direct en online middels creditcard (Eurocard, Mastercard en Visa), iDEAL en Paypal.
4.4 middels een overschrijving via bank- of girorekening. De betaling dient volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert Effio de bestelde artikelen voor je. Mocht Effio de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop.
4.5 Effio verzendt een bevestiging per e-mail als je betaling binnen is.

ARTIKEL 5. Levering
5.1 Alle artikelen worden binnen twee dagen na ontvangst van de betaling ter verzending aangeboden bij PostNL. 
5.2 Mocht om een of andere reden de aanbieding bij PostNL binnen 2 dagen niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met je opgenomen.
5.3 Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar je verzonden.
5.4 Effio is verantwoordelijk voor de levering van de bestelling tot aan de levering bij de klant.
5.5 PostNL bezorgt in de regel de volgende dag, mits het afleveradres binnen Nederland is.
5.6 Alle sokken zijn uit voorraad leverbaar tenzij anders op de website vermeld. Mocht sokken door bijzondere omstandigheden niet voorradig zijn, dan brengt Effio de klant per e-mail hiervan op de hoogte.
5.7 Nadat de bestelling aangeboden is bij PostNL wordt per mail de factuur en bevestiging van verzending naar je verzonden

ARTIKEL 6. Retourneren
6.1 Effio doet er alles aan om je perfecte sokken te leveren. Ben je desondanks niet tevreden met (een deel van) je bestelling, dan mag je binnen 14 dagen aangeven dat je de bestelling wilt retourneren. Je kunt dit doen zonder opgaaf van reden. Je kunt de sokken retourzending versturen naar: Effio, Schiekade 189 - unit 1.11, 3013 BR Rotterdam
6.2 De klant betaalt zelf de kosten van terugzending.
6.3 Effio zal na ontvangst van de geretourneerde bestelling de aankoopwaarde inclusief eventuele betaalde verzendkosten binnen 10 dagen terugstorten op je bankrekening.
6.4 Effio behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren wanneer: het vermoeden bestaat dat de sokken gedragen /gewassen zijn of wanneer de sokken niet binnen 14 dagen na aflevering van de sokken zijn geretourneerd.
6.5 Indien je een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal Effio zorgdragen voor het verzenden van de juiste sokken

ARTIKEL 7. Aansprakelijkheid
7.1 De sokken bezitten die eigenschappen die je op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kun je schriftelijk of per mail aan Effio voorleggen.
7.2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Effio kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Effio is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
7.3 Effio is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Effio zo spoedig mogelijk worden aangepast.
7.4 Effio kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

ARTIKEL 8. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Effio in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door jou dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Effio gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

ARTIKEL 9. Privacy-statement
9.1 Effio stelt je persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden en stelt alles in het werk uw persoonlijke gegevens te beschermen. De persoonlijke gegevens die Effio vraagt zijn noodzakelijk om betalingen en verzendingen correct af te kunnen handelen.

ARTIKEL 10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1 Deze website is in zijn geheel, inclusief naamgeving, het ontwerp, de lay-out, de afbeeldingen en de tekst auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van Effio B.V. worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.

ARTIKEL 11. Geschillen
Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. De Kantonrechter of de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam zijn bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Effio en de klant.

Aldus opgemaakt te Delft op 1 september 2007
© 2007-2015 Effio B.V.